شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ - June 6, 2020

کدخبر : 617
سه‌شنبه 10 آوریل 2012 - 5:30

یادگاری ۵

ایستاده از راست: حسین فالی -ناصر صفایان ایستاده از راست: حیدر هنریان – جلال هنریان-غلامرضا بازدار ایستاده از راست: غلامرضا بازدار-غلامحسین رزمی- اسدالله صفایان-علی غلامی-غلامحسین منفرد- غلامرضا رضایی- نشسته از راست:احمد رزمی- حسن میگلرد-روح الله صفایان- حمید نادری-رضا حیدری ایستاده از راست:غلامرضابازدار-رسول شمسا-سهراب رزمی-الیاس میگلرد ایستاده از راست:ضرغام غلامی-شهیدرضاسناپور-شهیدمحمدحیدری-احمدمغدان زاده-غلامرضا بازدار-اردشیرنعمتی-مرحوم حسن روانبط نشسته از راست:مرحوم علیرضا سناپور-محمدخاتمی یاد این دو شهید عزیز سناپور و حیدری گرامی باد ایستاده از راست:محمد رزمی-نعمت الله حاجی پور-حبیب سعیدنیا-محمد علی اسفرم-احمدشیراوند-عبدالله رزمی-رضابوستانی-سهراب رزمی-آخرین نفرشهیدعزیزبهترین فوتبالیست روستای سنا نصرلله حاجی پور می باشد یادش گرامی باد  نشسته از راست:غلامرضا بازدار-پسر شادمهر-عبدالمجیدشادمهر-رسول شمسا-عبدالله سنایی-ابراهیم پاکرفتار-حیدرهنریان ایستاده از راست:کریم مقمی-محمدرزمی-شیرزادتوانا-فرهاد توانا-احمداخلاقی-نصرلله مغدان زاده-حمیدهنگامیان-رسول زارعی-علی قامتی-حسن رزمی-محمدآتیارا-حسین اسماعیلی-مختار نادری نشسته از راست:صفدر زارعی-عبدالحسن بازدار-مرحوم حسن زارعی- حسین غلامی- رسول فالی- مرحوم یدالله فرزانه-حسن سخائیان -مهدی زارعی از راست : علی ورزندی-مرتضی حاجی پور-……-رضا ساجدی-مرحوم علی کریمی- بهنام غلامی-ابوذر رزمی-ابراهیم احمدی-مصطفی منفرد-حسن اسکندری-اسماعیل اسکندری-علی اسکندری-منصورانگشتر  در ضمن عکسی که نمی شناختم نقطه چین گذاشتم کسانی که آنها را می شناسند به ما اطلاع بدهند ایستاده از راست : رضا بوستانی-اسماعیل محمدی-حسین فالی-غلامرضا نادری- بهروزدوست زاده-غلامرضا بازدار-غلامرضا کردی نشسته از راست:ابراهیم پاکرفتار-محمدرضاغلامی-ناصرصفایان-عبدالهادی پاکرفتار-عبدالله سنایی ایستاده از راست : عبدالحسن توکلی-احمد عبدالهی-بهروز دوست زاده-رضابوستانی-عبدالهادی پاکرفتار-غلامرضا نادری-حیدرهنریان-حبیب سعیدنیا-علی بازدار نشسته از راست:محمدرضا غلامی-رضا عبدالهی-ناصرصفایان-ابراهیم پاکرفتار-مهدی سنایی-یدالله دوست زاده-غلامرضا عبدالهی-حسین فالی-نادر صفایان   ایستاده از راست:رضا بوستانی-عبدالله رزمی-دادفر-شادمر-ابراهیمی-سهراب رزمی- نشسته از راست:غلامرضا بازدار-شریفی-………-ابراهیم پاکرفتار-شمسا-دشتی ایستاده از راست:رضابوستانی-عبدالحسن توکلی-حبیب سعیدنیا-غلامرضا نادری-غلامرضا بازدار-حسین فالی-احمد حسین پور-احمد عبدالهی-علی بازدار نشسته از راست:ناصر صفایان-رضا عبدالهی-بهروز دوست زاده-مهدی سنایی-محمد رضا غلامی-ابراهیم پاگرفتار-یدالله دوست زاده

برچسب ها :

نظرات بسته شده است.