شنبه ۲۹ دی ۹۷ - January 19, 2019

کدخبر : 19793
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۷:۱۷

جلسه کشاورزان سنا با شرکت گاز با حضور اخلاقی بخشدار بخش شنبه و طسوج برگزار شد

جلسه ای در محل دهیاری روستای سنا با حضور اخلاقی بخشدار بخش شنبه و طسوج ، مهندس شهریور ناظر شرکت گاز استان ، توکلی رئیس شورای اسلامی روستای سنا، آسیائی رئیس ناحیه گاز شنبه و کشاورزان دایر گردید
  • جلسه ای در محل دهیاری روستای سنا با حضور اخلاقی بخشدار بخش شنبه و طسوج ، مهندس شهریور ناظر شرکت گاز استان ، توکلی رئیس شورای اسلامی روستای سنا، آسیائی رئیس ناحیه گاز شنبه و کشاورزان دایر گردید و مقرر شد شرکت گاز استان تا تاریخ ۹۶/۷/۵ حریم لوله شبکه گاز را کتبا به شورای اسلامی اعلام نماید. کلیه خسارات وارده به لوله های آب کشاورزی و مصرفی به عهده شرکت گاز می باشد. کلیه صورتجلسات لازمه جهت خسارات وارده به صورت روزانه تنظیم گردد.کلیه کشاورزان توافق نمودند که شرکت گاز از تاریخ ۹۶/۶/۲۸ می تواند نسبت به شروع گاز به کار نصب شبکه اقدام نماید.در صورت عبور لوله گاز از زمین زراعی جهت پرداخت خسارت طبق روال قانونی و نظر کارشناسی انجام خواهد شد
برچسب ها :

نظرات بسته شده است.